Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

punktor big Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 16 maja – 21 czerwca 2022

punktor big Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zamiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje: 24 czerwca - 13 lipca 2022

punktor big Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21 lipca 2022

punktor big Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 21 – 29 lipca 2022

punktor big Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 1 sierpnia 2022