Olimpiady "WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH"

22 listopada o godzinie 13:00 uczniowie Technikum Ekonomicznego ZSOiE w Lubsku przystąpili do etapu szkolnego - Olimpiady "WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH". Komitet szkolny po przeprowadzeniu I etapu i ocenie testów wyłonił trzech uczniów, którzy zdobyli największą wystarczającą liczbę punktów żeby jako zespół reprezentować naszą szkołę w etapie wojewódzkim.

Miejsce pierwsze (maksymalna liczbę punktów - 20) zdobyła: - Natalia Sawron z klasy 3 i, miejsce drugie: Patrycja Parulska ( 19pkt.) z klasy 3i oraz miejsce trzecie Julia Dobielska - (16pkt.) z klasy 2i. Opiekunem uczniów jest p. Edyta Żelazko.