"CODING DIGITAL EDUCATION GAMES" - Dzień 1

Rozpoczynamy czwarte spotkanie w ramach projektu ERASMUS+ Coding Digital Education Games, które odbywa się w portugalskim mieście Coimbra.

Mobilność rozpoczęła się od uroczystego powitania wszystkich uczestników przez dyrektora szkoły. Po inauguracji młodzież z naszej szkoły oraz szkół partnerskich wzięła udział w zajęciach integracyjnych, natomiast opiekunowie zwiedzali szkołę.

Po wspólnym obiedzie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe, podczas których młodzież podzielona na międzynarodowe grupy rozpoczęła pracę nad projektem gry komputerowej o tematyce związanej z chemią. Głównym celem zajęć było połączenie umiejętności kodowania gier z wiadomościami z zakresu chemii, a ściślej mówiąc układu okresowego pierwiastków.