Projekt ERASMUS+ Coding Digital Education Games, Coimbra -Portugalia. Dzień 5

Ostatni dzień mobilności przebiegał w trochę smutnej atmosferze, gdyż młodzież przez te kilka dni zdążyła się ze sobą zaprzyjaźnić. Mimo wszystko z ochotą realizowali powierzone przez organizatorów mobilności zadania - kontynuowanie pracy zespołowej i dokończenie projektowanych gier. W tym samym czasie opiekunowie uczestniczyli w zebraniu poświęconym ewaluacji projektu i szczegółowym zaplanowaniu pracy i zadań poszczególnych szkół na następny, ostatni już wyjazd w ramach projektu Coding Digital Education Games. Ostatnim punktem mobilności była prezentacja stworzonych przez uczniów gier. Młodzież z naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach zespołowych i zabawach integracyjnych podczas całego wyjazdu i była bardzo zadowolona, ale również nieco smutna z powodu zakończenia mobilności w Portugalii.