III Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej - wyniki

W tym roku udział wzięły gimnazja z Trzebiela, Łęknicy, Grabika, Przewozu, Jasienia, Żar oraz Lubska (NGDM, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego). Wśród uczestników królowała piosenka „All of me”, której autorem jest amerykański muzyk John Legend. Zmagania młodych artystów obserwowała komisja, przyznając tytuł laureata w kategorii „soliści” dla: Katarzyny Kotuli (Trzebiel), Igi Smuziak (Łęknica), Aleksandry Pierzchały (Przewóz), Szymona Grochowskiego (Jasień) oraz Mai Kowalskiej (Żary), a w kategorii zespółZespołowi wokalnemu z Grabiec. Jury zachwycone występami młodzieży zdecydowało się również przyznać wyróżnienia dla: Julii Hekkert (Gimnazujm im. E. Bojanowskiego), Amelii Witczak (NGDM Lubsko), Julii Marciniszyn (Żary), Oliwii Grudzik (NGDM Lubsko), Julii Falkiewicz (Jasień), Ewy Donat (Gimnazjum nr 1 w Lubsku) oraz w kategorii zespół - Zespołowi Muzycznemu z Przewozu.