Wycieczka do GUS-u w Zielonej Górze

 

Na odwiedzających Urząd czekało wiele atrakcji, w tym prezentacje multimedialne przybliżające rolę i znaczenie statystyki publicznej dla mieszkańców regionu oraz organizację i wyniki badania koniunktury gospodarczej. Przygotowano również stanowiska eksperckie, gdzie Nasi Uczniowie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem sprawozdawczości elektronicznej z wykorzystaniem Portalu Sprawozdawczego, publikacjami i opracowaniami statystycznymi oraz badaniami ankietowymi realizowanymi na terenie województwa lubuskiego. Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki w postaci gadżetów promujących statystykę publiczną, zaś Nasza Szkoła otrzymała szereg publikacji Urzędu.