Zuzanna Badura i Piotr Tułacz odebrali STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

9 grudnia 2019 roku w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danej szkole, średnią ocen. Wyróżnienie przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły i wypłacane jest ono ze środków budżetu państwa.

Wśród 106 laureatów stypendium na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubuskim jest także dwoje uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Są to Zuzanna Badura z klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego oraz Piotr Tułacz z klasy czwartej Technikum Informatycznego. Naszym uczniom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w nauce.