Awans do etapu okręgowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

promocja zdrowia Borowy

11 grudnia 2015 roku Mateusz Borowy, uczeń klasy 3n ZSOiE w Lubsku wziął udział w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Zadaniem uczestników olimpiady było rozwiązanie testu z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. Mateusz zdobył największą liczbę punktów i tym samym zajął I miejsce. Jako zwycięzca etapu rejonowego weźmie udział w etapie okręgowym w/w olimpiady reprezentując wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego regionu. Gratulujemy Mateuszowi sukcesu i życzymy powodzenia na zawodach okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Opiekunem merytorycznym ucznia jest pani Gabriela Fiedler.