Projekt ERASMUS+ "Meeting of technology and cultural heritage" - prezentacja tańców

8 kwietnia 2022 roku partnerzy projektu ERASMUS+ "Meeting of technology and cultural heritage" zaprezentowali się w strojach narodowych. W ramach poszanowania tradycji i kultywowania dziedzictwa narodowego zatańczyli tańce narodowe. Nasza grupa projektowa zatańczyła poloneza w międzynarodowym składzie.

Dziękujemy p. dyrektor Zespołu Szkół Technicznych p. Alicji Czerniawskiej za pomoc i wypożyczenie strojów.