Polsko-niemieckie wiosenne konwersacje

 

W dniu 10 maja 2022 roku odbyło się polsko-niemieckie spotkanie grupy uczniów z klasy 2b ZSOiE z grupą Mädchen in Aktion Frauenzentrum Cottbus. Koordynatorką ze strony niemieckiej była Shirin Heß, a ze strony polskiej Joanna Drewniak-Basznica. Uczestnicy mieli okazję poznać się lepiej, podyskutować o systemie szkolnictwa i organizacji czasu wolnego młodzieży w Polsce i w Niemczech, a jednocześnie pogłębić znajomość języka. Kolejne spotkanie planowane jest jesienią.