Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego

Maturzysto !

Od roku akademickiego 2020/2021 rusza trzecia edycja stypendiów dla studentów. Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 20 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek.

Zainteresowanych odsyłamy do szczegółowych informacji pod linkiem: https://lubuskie.pl/cms/223/dokumenty_do_pobrania