Postaw na słońce - konkurs badawczy

POSTAW NA SŁOŃCE, to ogólnopolski konkurs badawczy organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod patronatem Ministerstwa Energii, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Naszą szkołę reprezentuje pięcioosobowa grupa (Weronika, Marta, Julia, Karolina i Kaśka) po opieką Pani Mirelli Cichowlas. W pierwszym etapie tegorocznej edycji zajęła ona IV miejsce. Trwa właśnie drugi etap konkursu mający na celu promowanie OZE.