Certyfikaty i wyróżnienia

Najważniejsze wydarzenia, znaczące daty z życia szkoły (1999-2016):

 

2002 - Liceum Ekonomiczne w grupie 10 szkół w Polsce wytypowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne do opracowania programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości,

2002 - XIII miejsce w województwie lubuskim wg. ,,Rzeczypospolitej",

2003 - dyrektor Alicja Nowakowska ,,Menedżerem Oświaty 2002" (konkurs MENiS),

2003 - nowy Statut Szkoły,

2003 - projekt programu wymiany międzynarodowej młodzieży SOCRATES Comenius ,,Nasza mała Ojczyzna" w gronie 10 najlepszych projektów w Polsce,

2004 - Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ekonomiczne ,,Szkoła z Klasą",

2004 - VIII miejsce w województwie lubuskim w rankingu ,,Neewsweek Polska",

2005 - uzyskanie najlepszych wyników maturalnych w powiecie żarskim,

2006 - uzyskanie certyfikatu ,,Szkoły promującej zdrowie",

2006 - Lubuski Laur Oświaty 2005 dla dyrektor Alicji Nowakowskiej,

2007 - ZSOiE laureatem konkursu ,,Szkoła z tradycją" pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,

2007 - X miejsce w województwie lubuskim w rankingu wg. gazety ,,Rzeczypospolita" i ,,Perspektywy", 248 miejsce w Polsce,

2008 - certyfikat ,,Szkoła bez przemocy",

2008 - VI miejsce w województwie lubuskim w kuratoryjnym rankingu opracowanym na podstawie wyników uczniów w olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym.

2008 - IX miejsce w województwie w rankingu ogólnopolskim.

2009 - VIII miejsce w województwie lubuskim w rankingu wg. gazety ,,Rzeczypospolita" i ,,Perspektywy", 257 miejsce w Polsce;
uzyskanie certyfikatu ,,Szkoła bez przemocy",

2010 - V miejsce w województwie lubuskim w rankingu kuratoryjnym

2011 - VI miejsce w województwie lubuskim w rankingu kuratoryjnym; uzyskanie certyfikatu ,,Szkoła Odkrywców Talentów",

2012 - uzyskanie certyfikatu ,,Szkoła z klasą 2.0" oraz ,,Szkoła Bezpiecznego Internetu",

2014 - 14 miejsce w województwie lubuskim w rankingu wg. gazety ,,Rzeczypospolita" i ,,Perspektywy", 112 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów zawodowych; uzyskanie certyfikatu ,,Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła" oraz ,,Wiarygodna szkoła"

2015 - 7 miejsce w województwie lubuskim w rankingu ,,Perspektywy"

2016 - 7 miejsce w województwie lubuskim w rankingu ,,Perspektywy", 40 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów zawodowych. Tytuł ,,Brązowej Szkoły 2016"; uzyskanie certyfikatu ,,WF z klasą"

2017 - 6. miejsce w kategorii ,,Ranking Techników w województwie lubuskim”, 20. miejsce w kategorii ,,Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie lubuskim” (Ranking PERSPEKTYWY), Tytuł ,,Srebrnej Szkoły 2017".

 2019 - Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku zajęło 24 miejsce w województwie lubuskim w rankingu ,,Perspektywy"

2020 - 60 miejsce w Polsce w Rankingu Olimpijskim,  20 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących województwa lubuskiego (Tytuł ,,Brązowej Szkoły 2020"), 36 miejsce wśród Techników województwa lubuskiego (Ranking PERSPEKTYWY)

 

Certyfikaty

 

"Szkoła promująca zdrowie"

"Nauczyciele z klasą"

"Pro Publico Bono, czyli aktywny samorząd uczniowski"

"Szkoła bez przemocy"

"Szkoła z tradycją"

"Szkoła z klasą"

"Społecznie Zaangażowana Placówka"

"Szkoła Bezpiecznego Internetu"

"Szkołą z klasą 2.0"

"Innowacyjna Szkoła"

"Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2014"

"Wiarygodna Szkoła"

,,Szkoła Współpracy"

"Szkoła Odkrywców Talentów"

"WF z klasą"

 

Odznaczenia:

Za całokształt pracy Prezydent RP nadał Brązowy Krzyż Zasługi, który otrzymali: Stefan Ciężkowski, Gabriela Fiedler, Marek Fiedler, Aleksandra Rzepa, Nella Stadnik, Grażyna Zienkiewicz, Zofia Zawiślak.

Medal Komisji Edukacji Narodowej: otrzymała Alicja Nowakowska

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: Alicja Nowakowska, Gabriela Fiedler, Stefan Ciężkowski, Marek Fiedler

Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymali: Alicja Nowakowska, Gabriela Fiedler, Stefan Ciężkowski, Marek Fiedler, Aleksandra Rzepa, Zofia Zawiślak, Andrzej Bryłka, Dorota Szturomska, Izabela Pasicka, Ewa Zienkiewicz-Franczak

Dyrektor ZSOiE została Honorowym Obywatelem Miasta Lubska.

Tytuł ,,Nauczyciela z Klasą" uzyskali: Anna Wojnarowska, Aleksander Draguła, Wioletta Nawrot, Jadwiga Pszonka, Renata Rutkowska, Lidia Siwińska, Grażyna Zienkiewicz