Stypendia

Program stypendialny naszej szkoły

W ZSOiE uczniowie korzystają z różnych form stypendiów. Są to stypendia za wybitne umiejętności i osiągnięsia, wyniki w nauce jak i w sporcie. Najlepsi uczniowie szkoły otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Będąc uczniem ZSOiE posiadasz prawo do ubiegania się o:
- Stypendium Ministra Edukacji Narodowej;
- Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego;
- Stypendium motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego;
- Stypendium Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia;
- Stypendium Powiatu Żarskiego;
- Stypendium naukowe Forum Samorządowego Miasta i Gminy Lubsko i Caritasu;
- Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.

 

Rok szkolny 2023/2024

 

   Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 

Dorian Niemiec

Julia Mytyś

 

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego ,,Lubuskie Talenty"

Mateusz Walot

 

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego ,,Lubuscy Zawodowcy"

Malwina Kołodziej

 

Dorian Niemiec

Maksymilian Marusiak

  

Szymon Tabaka

 

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

 

W kategorii nauka

Krzysztof Ksiuk 

 

W kategorii nauka zawodu:

Malwina Kołodziej

 

Dorian Niemiec

    


 

 

Rok szkolny 2022/2023

 

   Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 

 

Justyna Musiał
 

Julia Jaros

Martyna Niżyńska

  

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego ,,Lubuskie Talenty"

 

Sebastian Żuk
 
Estera Musiał 

 

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego ,,Lubuscy Zawodowcy"

 

Martyna Niżyńska

 

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego:

  

Dorian Niemiec
 
 

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

W kategorii nauka

Kacper Czahajda

 

Dorian Niemiec

 

 

  Jacek Banaś

 

W kategorii nauka zawodu:

Radosław Dąbek

Malwina Kołodziej

  


 

 

Rok szkolny 2021/2022

 

   Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Laura Lubowiecka 

Małgorzata Radzion

Julia Jaros

Martyna Niżyńska

 

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego ,,Lubuskie Talenty"

Sara Rudzis 

Oliwia Krzywiecka

Julia Mytyś

Oliwia Nita

 

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

 W kategorii sport: 

Wiktor Grabowski

 

 W kategorii nauka zawodu: 

Radosław Dąbek 

Alex Dumiec

 


Rok szkolny 2020/2021 

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Marcelina Wojciechowska

Malwina Kołodziej

 

 Stypendium Ministra Edukacji i Nauki:

Zachariasz Lech

 

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego ,,Lubuskie Talenty"

Marcelina Wojciechowska

Szymon Grochowski

Karolina Tołoczko

Klaudia Szczerbata

Oliwia Koszela

Julia Lachowicz

Małgorzata Radzion

Julia Pawlaczek

Nikola Choińska

 

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

 W kategorii nauka: 

Paweł Ciemierz

Kacper Czahajda

Szymon Grochowski

Oliwia Koszela

 

 W kategorii nauka zawodu: 

Radosław Dąbek

Maksymilian Tabaka

 


 

Rok szkolny 2019/2020 

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 

Piotr Tułacz
 
 
 

Zuzanna Badura

 

 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej:

 

 
Zachariasz Kowalski

 

  Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego ,,Lubuskie Talenty"

 
 
Zachariasz Kowalski
 

Zuzanna Badura

Szymon Grochowski
 
 
Małgorzata Radzion
 
 
Justyna Musiał
 
 
Marcelina Wojciechowska
 

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego:

 

Kacper Czahajda
 

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

 W kategorii nauka:

Agata Hahn

 

Zachariasz Kowalski

 

 W kategorii sport:

Wiktor Grabowski

 

W kategorii nauka zawodu:

Piotr Tułacz

Elżbieta Kołodziejczuk

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 

Zachariasz Kowalski

Dawid Szklarek

 

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego:

 

Agata Hahn
 
  
Szymon Grochowski
 

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

 

W kategorii nauka:

Agata Hahn

 

W kategorii kultura i sztuka:

Katarzyna Szturomska

 

W kategorii nauka zawodu:

Marcin Hermansdorfer

 

Justyna Mroziewicz

 


Rok szkolny 2017/2018

 

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Katarzyna Szturomska

Weronika Kozakiewicz
 

    Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego:

 
Zachariasz Kowalski

 

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

 Kategoria - nauka:

 
 
Sylwia Musidlak
 
Petros Palamiotis
 

 Kategoria - nauka zawodu:

Przemysław Dragańczuk

Marcel Woźnica

 

Nagroda Starosty Powiatu Żarskiego:

 

Katarzyna Szturomska

 

Nagroda Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku:

 

Agata Hahn

 

Katarzyna Szturomska 
 
 
 
Zachariasz Kowalski
 
Jakub Dworczak
 
Patrycja Ostapowicz
 
Łukasz Chojecki
 
 

 

  Rok szkolny 2016/2017

 

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 

Oliwia Opałka

 

Julia Ratomska

 

    Stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

 

Emilia Rutkowska

 

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

 Kategoria - nauka:

Mateusz Borowy

Mikołaj Giedrowicz

 Kategoria - nauka zawodu:

Weronika Kozakiewicz

 

Borowski Mateusz

Mateusz Borowski
 

  

Rok szkolny 2015/2016

 

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 borowy

Mateusz Borowy

 

Marcin Hermansdorfer    
           

Stypendium motywacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

Sylwia Musidlak

 

Emilia Rutkowska

Nikoletta Simińska

Albert Iwanicki

  

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:

 Kategoria - nauka:

Emilia Rutkowska

Sylwia Musidlak

Damian Bober

Damian Bober

Fabian Babicki

  Kategoria - kultura i sztuka

   Antonnietta

Antonietta Nachiero

Kondracka

Marta Kondracka

Kategoria - sport

Klaudia Wróbel

Kategoria - nauka zawodu

Piotr Jarczak

Borowski Mateusz

Mateusz Borowski

 

Rok szkolny 2014/2015

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej:        
   

   
Lukasz Marcul 2013            
    Łukasz Marcul

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:        
        Natalia Jaros 2013             

Natalia Jaros    
   
           
Mateusz Wisniewski               
Mateusz Wiśniewski            
       
   

Stypendium motywacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:    

                       
            Natalia Jaros 2013        
   
   
Natalia Jaros
  

                
           Emilia Rutkowska        
   
   
 

              Sylwia Musidlak            

Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:           

   Kategoria - nauka zawodu
               
                        
                            Łukasz Golwiej 2013                    
       
                            Łukasz Golwiej                
           
      
      
                            Borowski Mateusz                    
       Mateusz Borowski

                            Damian Bober                    
       Damian Bober
         
           
       
       Kategoria - kultura i sztuka 
                   
                   
                                    Antonnietta                            
           
                                    Antonietta Nachiero                    
               
           
  
       
                            Kondracka                    
       
                            Marta Kondracka                
           
       

Stypendium Funduszu Stypendialnego Talenty:        
   

Lukasz Marcul 2013            

Łukasz Marcul        
   
  

 Stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci:            

                                    borowy                        
           Mateusz Borowy       
       
   
           
   

 

    Rok szkolny 2013/2014

 
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów:
   
    Ola Giedrowicz 2013            
  Aleksandra Giedrowicz        
       
   

            Łukasz Golwiej 2013    

        Łukasz Golwiej        
   
   

       

    Stypendium motywacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:    
                   

   
    Dominik Skorzewski 2013    
  Dominik Skórzewski    
   
           
        Natalia Jaros 2013        
 
Natalia Jaros        
   

   

    Stypendium naukowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:                

     

   

 Łukasz Marcul

   


   

    Rok szkolny 2012/2013

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:    
   
   
                   
       Dominika Dubiel        
       
   

                   

Łukasz Golwiej        
   
   

 

    Stypendium motywacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:    
                   

                   
    Dubiel Dominika    
   
   

Dubiel Tomasz    
   
   
       

Skórzewski Dominik

       
       
  Piotr Jarczak        
       
               
 
Natalia Jaros        
   

   
                Stypendium naukowe Forum Samorządowe Miasta i Gminy Lubsko, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Caritas Parafii pw. NMP i SPJ w Lubsku:        

    Dawid Niewiadomski

    Dawid Niewiadomski            
   

   


 

    Rok szkolny 2011/2012

   Stypendium Prezesa Rady Ministrów:    
 
Dominika Dubiel        
       
   

                   

Wioleta Jankowska        
   
   

    Stypendium motywacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:    
           
   

                   
  Buko Emilia    
   
   
   

      
Dubiel Dominika    

   
       
  Dubiel Tomasz    
   
       

Giedrowicz Aleksandra        
       
               
  Graczyk Paula        
       
               
        Kwiatkowska Katarzyna    
   
   
       
  Skórzewski Dominik    
   
       
            Zagrajczuk Elżbieta        
       
   

    Stypendium naukowe Marszałka Województwa Lubuskiego:    
                    
  Łukasz Marcul        
   

           
       
           

            Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:        
   

    Kategoria - nauka:

                   
            Katarzyna Kwiatkowska        
       
               
  Sylwia Fiołek        
       
       
       
        Łukasz Marcul        
       
   
       
    Dominik Skórzewski    
   
    Kategoria - kultura i sztuka:

                           
        Adrianna Pietras    
           
       
        Kategoria - sport:        
   
                           
        Mateusz Kołodziej    
           
       
        Kategoria - nauka zawodu:        
   
                   
  Marcin Biliński    
   
   


   
    Rok szkolny 2010/2011

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:    
   
            Łukasz Dunowski        
            Justyna Krupa    

   
    Stypendium motywacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:    

           
   

    Bielak Paulina    
    Błażewski Witold    
    Cierpica Eliza    
    Dubiel Dominika    
    Dubiel Tomasz    
    Fiołek Sylwia        
    Zagrajczuk Elżbieta    

    Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego:    

           
   

    Kategoria - nauka:            
        Burda Michał        
        Bywalec aleksandra        
        Kurek Patrycja        
        Fiołek Sylwia        
        Lech Natalia        
        Matyjaszczyk Edyta        
        Krawczuk Wojciech        
        Tymczy Adrian        
        Skrepnicka Paulina    
   
   
    Kategoria - kultura i sztuka:    
            Pietras Adrianna        
   
   
    Kategoria - sport:    
        Deroń Alicja        
        Kołodziej Mateusz        
        Matuszek Małgorzata    
   
           
        Kategoria - nauka zawodu:    
   
    Piotr Marcinkiewicz    
           
   

   
    Stypendium Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia":    
   
    Wioleta Kotwicka    
   
   
    Stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego:    
   
    Paulina Bielak    
   

    Stypendium naukowe Forum Samorządowe Miasta i Gminy Lubsko, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Caritas Parafii pw. NMP i SPJ w Lubsku:        

   Monika Zagrajczuk        
   


    Rok szkolny 2009/2010

 

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów:    
   
    Hanna Sienkiewicz
    Marcin Biliński    
 
   
    Stypendium motywacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:    
   
    Hanna Sienkiewicz    
    Alicja Jurasik

    Paulina Bielak    
    Eliza Cierpica            
    Sylwia Fiołek        
    Katarzyna Gibek        
   

           
        Stypendium naukowe Marszałka Województwa Lubuskiego    
    :    
   
    Katarzyna Pabisiak    

   
    Stypendium Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia":    
   
    Wioleta Kotwicka

    Stypendium Starosty Powiatu Żarskiego (kategoria nauka)     :    
   
    Katarzyna Pabisiak    
    Tobiasz Lech            
    Ariel Wojciuszkiewicz    
           
    Karolina Romanowska    
           
    Sylwia Fiołek    
           
   Paulina Bielak    
   

    Stypendium naukowe Forum Samorządowe Miasta i Gminy Lubsko, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Caritas Parafii pw. NMP w Lubsku:    

           
        Katarzyna Fudali    


    Rok szkolny 2008/2009    

           
        Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:    

         Łukasz Fiedler        
        Marcin Biliński    

           
        Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej:    

            Marcin Luty        
        Bartosz Niżyński    

   
    Stypendium naukowe Marszałka Województwa Lubuskiego:

    Łukasz Fiedler

   
    Stypendium motywacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dla najzdolniejszych uczniów w województwie:

        Paulina Bielak        
        Michał Burda        
        Marlena Cybulska        
        Sylwia Fiołek        
        Katarzyna Gibek        
        Alicja Jurasik        
        Aleksandra Kiljan        
        Katarzyna Pabisiak        
        Hanna Sienkiewicz        
        Ariel Wojciuszkiewicz    

   
    Stypendyści Starosty Powiatu Żarskiego:

    Kategoria - nauka    
        Bartosz Niżyński        
        Katarzyna Pabisiak        
        Sylwia Fiołek        
        Ariel Wojciuszkiewicz        
        Radosław Białooki        
   

           
        Stypendium naukowe Forum Samorządowego Miasta i Gminy Lubsko, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Caritas Parafii pw. NMP w Lubsku:    
 
        Martyna Wojciechowska        
       
   


    Rok szkolny 2007/2008

   
    Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej:

        Łukasz Fiedler        
        Ewelina Rzepka        
        Justyna Rak    
   
   
    Stypendyści Starosty Powiatu Żarskiego:

    Kategoria - nauka    
        Radosław Białooki        
        Michał Burda        
        Sebastian Halczuk        
        Wojciech Krawczuk        
        Bartosz Niżyński        
        Natalia Wojciuszkiewicz    

    Kategoria - sport    
    Paulina Makarewicz

    Kategoria - nauka zawodu    
    Monika Lisowiec


    Rok szkolny 2006/2007

   
    Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:    
    Kategoria - nauka    
    Dorota Kędzierska     -Liceum Ogólnokształcące 3 N            
        Monika Lisowiec    
    - Technikum Ekonomiczne 4 E    
   
    Stypendyści Starosty Powiatu Żarskiego:    
    kategoria - nauka    
    Aleksandra Lech     - absolwent            
    Solomija Gusar    
    - absolwent            
    Jakub Radecki    
    - 3b            
    Bartosz Niżyński    
    - 2c            
    Kamil Siemion    
    - 3n            
   
kategoria - sport            
    Beata Bączkowska -    
    2s            
    Sabina Marecik    
    - 2s            
   


   
    Rok szkolny 2005/2006

   
    Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:    
    Kategoria - nauka    
    Aleksandra Lech     - Liceum Ogólnokształcące    
    Monika Lisowiec     - Technikum Ekonomiczne    
    Janina Karasińska     - Liceum Handlowe    
   

    Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego    
    kategoria: osiągnięcia i działalność twórcza    
    Rita Wojtczak

    Stypendyści Starosty Powiatu Żarskiego:    
    kategoria - kultura    
    Natalia Wojciuszkiewicz     - 2n    
    Rita Wojtczak     - 2a    
    Tomasz Jakuszewicz     - absolwent    
   
    kategoria nauka    
    Aleksandra Lech     - 3b    
    Jakub Radecki     - 2b