Terminy zebrań

TERMINARZ


spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych

1. 10 września 2019 r. - godz. 16:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych na podbudowie gimnazjum w auli szkolnej
2. 10 września 2019 r. - godz. 17:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej w auli szkolnej
3. 10 września 2019 r. - godz. 18:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas trzecich LO, czwartej Technikum na temat egzaminu maturalnego i zawodowego
4. 15 października 2019 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców
5. 19 listopada 2019 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców
6. 17 grudnia 2019 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na I semestr
7. 21 stycznia 2020 r. - godz. 17:00 Wywiadówka dla rodziców - LDK koncert zimowy
8. 17 marca 2020 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacje o uczniach klas programowo najwyższych zagrożonych ocenami niedostatecznymi
9. 26 maja 2020 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi