Terminy zebrań

TERMINARZ


spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych

1. 12 września 2023 r. - godz. 16:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych
2. 12 września 2023 r. - godz. 17:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas programowo najwyższych na temat egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
3. 18 października 2023 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców.
4. 15 listopada 2023 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców.
5. 13 grudnia 2023 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na I semestr. 
6. 12 stycznia 2024 r. - godz. 17:00 Wywiadówka dla rodziców - LDK koncert zimowy
7. 07 lutego 2024 r. - godz. 17:00 Otwarte drzwi dla wszystkich rodziców
8. 27 marca 2024 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacje o uczniach klas programowo najwyższych zagrożonych ocenami niedostatecznymi
9. 21 maja 2024 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi