Biblioteka

Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach od 9.00 - 15.30
 

Więcej o bibliotece szkolnej dowiedz się na stronie:
bibliotekazsoie.wix.com
 
Biblioteka posiada także swój profil na facebook-u:
logo-facebook
kliknij w zdjęcie, aby przejść do profilu

 

zasoby biblioteczne online - kliknij tutaj

 

Biblioteka jest placówką w całości skomputeryzowaną: 6 stanowisk z wejściem do internetu ( jedną z nielicznych w województwie lubuskim). Mając bogatą bazę, zbiory w pełni realizuje funkcje jej powierzone, stając się prężnym ogniwem procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły. Do podstawowych funkcji i zadań biblioteki należą:
- rozwijanie kultury, zainteresowań artystycznych uczniów
- tworzenie centrum informacyjnego szkoły

- gromadzenie i opracowanie różnych rodzajów źródeł informacji - Media Center
- zbieranie informacji ( dokumentów ) o wydarzeniach, sukcesach szkoły
 
 
Biblioteka składa się z następujących działów:
- wypożyczalnia książek i czasopism
- czytelnia księgozbioru podręcznego
- czytelnia multimedialna
- pracownia metodyczna /w pełni skomputeryzowana
- dział zbiorów zabezpieczonych.
 
 
Biblioteka ZSOiE to placówka na miarę XXI w., w pełni skomputeryzowana, pełniąca rolę pracowni interdyscyplinarnej i centrum informacyjnego oraz ośrodka kultury szkoły. Bogate i różnorodne zbiory biblioteczne, właściwie prowadzona działalność informacyjna, pedagogiczna szkoły sprawiły, że biblioteka w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji planów dydaktyczno - wychowawczych szkoły.

Mocną stroną biblioteki jest działający od 1994 r. teatr szkolny, którego opiekunem od samego początku jest bibliotekarka, Zofia Zawiślak. Spektakle, widowiska poetyckie teatru szkolnego adresowane są do uczniów i mieszkańców Lubska oraz miejscowości ościennych. W 2004 r. teatr działający przy bibliotece szkolnej uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej teatru", któremu patronował Minister Edukacji Narodowej. W 2010 r. teatr otrzymał tytuł laureata Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich.

 

Tutaj uczniowie, nauczyciele znajdują spokój, życzliwość, fachową pomoc i radę. O wysoki poziom pracy biblioteki dba mgr Zofia Zawiślak - bibliotekarz.

 

W ramach biblioteki działa szkolny teatr ,,Bez nazwy” prowadzony przez p. Zofię Zawiślak. Więcej informacji na stronie teatru - kliknij tutaj.

Więcej o bibliotece szkolnej dowiesz się na stronie:

 

bibliotekazsoie.wix.com