Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023

 

1.
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  1 września 2022 r.
         
2.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (DZIEŃ SPORTU)   16 września 2022 r.
         
3.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   13 października 2022 r.
         
4.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   31 października 2022 r.
         
5.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   22 grudnia 2022 r.  
         
6.  

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2022 r.
         
7.   Ferie zimowe  

30 stycznia - 12 lutego 2023 r.
(województwo lubuskie)

         
8.   Wiosenna przerwa świąteczna   

6 kwietnia - 11 kwietnia 2023 r.

         
9.  

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

  28 kwietnia 2023 r.
         
10.  

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
11.  

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
12.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (MATURA)   2, 4, 5, 8, 9 maja 2023 r.
         
13.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
sesja letnia:
- etap pisemny
- etap praktyczny

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
14.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   9 czerwca 2023 r.
         
15.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  23 czerwca 2023 r.