Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

 

1.
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  2 września 2019 r.
         
2.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (DZIEŃ SPORTU)   13 września
         
3.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie    31 października
         
4.  

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2019 r.
         
5.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   2, 3 stycznia
         
6.   Ferie zimowe  

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.
Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

         
7.   Wiosenna przerwa świąteczna   

9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

         
8.  

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

  24 kwietnia 2020 r.
         
9.  

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
10.  

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
11.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
sesja letnia:
- etap pisemny
- etap praktyczny

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
12.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  26 czerwca 2020 r.