Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2023/2024

 

1.
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  4 września 2023 r.
         
2.  

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2023 r.
         
3.   Ferie zimowe  

12 - 25 lutego 2024 r.
(województwo lubuskie)

         
4.   Wiosenna przerwa świąteczna   

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

         
5.  

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

  26 kwietnia 2024 r.
         
6.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   29, 30 kwietnia 2024 r.
         
7.  

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
8.  

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
9.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (MATURA)   2, 6, 7, 8, 9, 31 maja 2024 r.
         
10.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
sesja letnia:
- etap pisemny
- etap praktyczny

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
11.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  21 czerwca 2024 r.