Terminy rad pedagogicznych

T E R M I N A R Z   i   T E M A T Y K A


RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

L.p. Data Temat
1. 30 sierpnia 2019, godz. 10:00 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny, zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2019/2020. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna ,,Dokumentacja przebiegu nauczania".
2. 15 października 2019, godz. 15:00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna ,,Reforma szkolnictwa ponadpodstawowego" oraz Szkoleniowa Rada Pedagogiczna ,,Klucz do przyszłości czyli kształtujemy kompetencje kluczowe"
3. 17 grudnia 2019, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami ndst. na semestr I
4. 14 stycznia 2020, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
5. 21 stycznia 2020, godz. 15:30 Rada Pedagogiczna podsumowująca prace dydaktyczno-wychowawczą I semestru.
6. 17 marca 2020, godz. 16:00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: procedury egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z klas programowo najwyższych LO, Technikum.

7. 21 kwietnia 2020, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas programowo najwyższych LO, Technikum.

8. 26 maja 2020, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku.
9. 23 czerwca 2020, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla wszystkich uczniów szkoły.
10. 03 lipca 2020, godz. 12:00 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę wychowawczo-dydaktyczną szkoły na rok szkolny 2019/2020.