Terminy rad pedagogicznych

T E R M I N A R Z   i   T E M A T Y K A


RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

L.p. Data Temat
1. 31 sierpnia 2023, godz. 10:00 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny, zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2023/2024.
2. 18 października 2023, godz. 16:00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna nt. dostosowania wymagań - indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
3. 13 grudnia 2023, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami ndst. na semestr I
4. 10 stycznia 2024, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
5. 07 lutego 2024, godz. 15:30 Rada Pedagogiczna podsumowująca prace dydaktyczno-wychowawczą I semestru.
6. 06 marca 2024, godz. 16:00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna - współpraca z rodzicami i rozwiązywanie konfliktów

7. 27 marca 2024, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z klas programowo najwyższych LO, Technikum.

8. 24 kwietnia 2024, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas programowo najwyższych LO, Technikum.

9. 21 maja 2024, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku.
10. 18 czerwca 2024, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla wszystkich uczniów szkoły.
11. 28 czerwca 2024, godz. 10:00 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę wychowawczo-dydaktyczną szkoły na rok szkolny 2023/2024.