Egzaminy poprawkowe rok szkolny 2022/2023

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbywają się w dniach 28, 29 i 30.08.2023.

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2022/2023

28 sierpnia 2023 r. – język polski, godz. 9:00 

 

29 sierpnia 2023 r. – matematyka, godz. 9:00

 

30 sierpnia 2023 r. – biologia,chemia, godz. 9:00

 

Szczegóły w sekretariacie szkoły oraz w gablocie dla uczniów.

 

POPRAWKI PRZEDMIOTOWE - dotyczą uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z przedmiotów w roku szkolnym 2022/2023.