Wybory do SzRM 2015 – wyniki

17 listopada 2015 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Szkolnej Rady Młodzieży oraz na Rzecznika Praw Ucznia, w których wzięli udział przedstawiciele poszczególnych klas.

Na początku głos zabrała p. Dyrektor Gabriela Fiedler, która podziękowała ustępującej Radzie za cały rok intensywnej i owocnej pracy. Następnie Przewodnicząca SzRM Emilia Rutkowska zdała sprawozdanie z działalności Rady z ostatniego roku pracy. Potem przedstawiciele poszczególnych klas zaprezentowali swoje pomysły i propozycje, co chcieliby zmienić w szkole. Po prezentacjach kandydatów nastąpiło głosowanie, w wyniku którego wybrano nowy skład SzRM:

Przewodnicząca SzRM - Inez Świerszcz kl. I d,

z-ca Przewodniczącej SzRM - Julia Ratomska kl. I TI,

Sekretarz - Pamela Chwieszczenik kl. IId,

Skarbnik - Dominika Kadłubowska kl. IId,

Rzecznik Praw Ucznia w osobie ucznia - Adrian Król kl. III TI,

Członkowie:

Michał Preś kl. IId,

Jakub Dawid kl. Id,

Oktawia Szydłowska kl. IIn,

Nela Mikołajczyk kl. In,

Nikola Leśniowska, kl II TI,

Rzecznik Praw Ucznia w osobie Nauczyciela - p. mgr Dagmara Kliczak – Sobańska,

Opiekun SzRM - mgr Katarzyna Kuźmiak.